Baletné štúdio SIMART

l

Záväzná prihláška na denný baletný tábor

Meno a priezvisko prihlasovateľa (zákonný zástupca)

Dieťa

Dátum narodenia dieťaťa
Zdravotná poisťovňa dieťaťa

Záväzne prihlasujem svoje dieťa do Denného baletného tábora baletného štúdia SIMART:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím s vnútorným poriadkom Štúdia Simart - Vnútorný poriadok