Baletné štúdio SIMART

Vnútorný poriadok ŠTÚDIA SIMART

ŠTÚDIO SIMART, sídlom
Narcisová 799/6, 821 01 Bratislava-Ružinov

IČO: 52115411

Vedenie
ŠTÚDIA SIMART:

Mgr.art. Simona Smutná

Pedagógovia
ŠTÚDIA SIMART:

Mgr.art. Simona Smutná
Mgr.art. Terézia Roháčová
Bc. Terézia Sýkorová
Alexandra Kocáková

Tento vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov ŠTÚDIA SIMART a ich zákonných zástupcov.

 1. Prihlásenie do Štúdio SIMART

Dieťa je zapísané do ročníka na základe – odborného preskúšania

– vypísania záväznej prihlášky na webovej  stránke
– prijatím úhrady školného
– nástupom žiaka do  ročníka, zákonný zástupca súhlasí s vnútorným  poriadkom ŠTÚDIA SIMART

Výnimka:  žiaci, ktorí už navštevovali v predchádzajúcom šk. roku ŠTÚDIO SIMART sa nezúčastňujú preskúšania, ich povinnosťou je iba vyplniť online prihlášku do vopred určeného dátumu.

-prihlásenie  je záväzné
-odhlásenie  je potrebné uskutočniť telefonicky alebo emailom

2.Vyučovanie počas školského roka 

– vyučovanie v ŠTÚDIU SIMART prebieha od začiatku septembra do konca júna
– rozsah vyučovacej hodiny je 60 minút
– počas prázdnin a štátnych sviatkov v ŠTÚDIU SIMART neprebieha vyučovanie

 3.Termíny prázdnin na školský rok 2019/2020

Jesenné: 30. október (streda) až 31. október 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

Vianočné: 23. december 2019 (pondelok) až 7. január 2020 (utorok).
Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

Polročné: 3. február 2020 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 4.
februára 2020 (utorok).

Jarné: Bratislavský -17. február (pondelok) až 21.
február 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 24. februára 2020 (pondelok).

Veľkonočné: 9. apríl (štvrtok) až 14. apríl 2020 (utorok).

Školské vyučovanie sa začne 15. apríla 2020 (streda).

Letné: 1. júl (streda) až 31. august 2020 (pondelok). Vyučovanie sa
začne 2. septembra 2020 (streda).

4Platba školného

Platba školného na daný šk.rok sa platí na dva mesiace vopred do 10. kalendárneho
dňa v mesiaci:

 1. Platba za mesiace: september, október 80€

(potrebné uhradiť do 10. septembra 2019)

 • Platba za mesiace: november, december 80€

(potrebné uhradiť do 10. novembra 2019)

 • Platba za mesiace: január,  február 80 €

(potrebné uhradiť do 10.  januára 2020)

 • Platba za mesiace: marec, apríl 80 €

(potrebné uhradiť do 10. marca 2020)

 • Platba za mesiace: máj, jún 80 €

(potrebné uhradiť do 10. mája 2020)

Prípravka: 40 €/2 mesiace (vyučovanie 1x v týždni)
1.-7.ročník: 80€/2 mesiace (vyučovanie 2x v týždni)
Špičky 6.,7.ročník: 40€/2 mesiace (vyučovanie 1x v týždni) 

Údaje k platbe:

Školné sa hradí na číslo účtu:
SK 81 7500 0000 0040 2670 8857

Variabilný symbol: dátum narodenia žiaka

Do poznámky:
uviesť meno a priezvisko žiaka

Výnimka:

Je možné požiadať o úpravu platby školného po dohode s vedením Štúdia SIMART  osobne, emailom, alebo telefonicky

Vrátenie školného:

 • školné je nevratné
 • Úprava :

– vlasy na hladko učesané, zapletené do drdolu
– baletný dres
– biele pančušky alebo svetlo ružové pančušky ( nazýva sa baletný trikot)
– baletné cvičky ( vo farbe: bielej, svetlo ružovej alebo telovej )
– jednotné oblečenie je povinné

(ŠTÚDIO SIMART určuje pre jednotlivé ročníky strih a farbu dresu na začiatku šk.roka

– druhý septembrový týždeň sa prinesú na vyučovaciu hodinu veľkosti skúšobných dresov,
presne vo farbe a strihu aký bude mať daný ročník  v šk. roku 2019/2020 (rodič si sám vyberie
vhodnú veľkosť pre dieťa)

 • Zaraďovanie žiakov do ročníkov

-pri zaraďovaní do jednotlivých ročníkov nerozhoduje iba vek

-zaradenie do ročníka určuje pedagóg ŠTÚDIA SIMART, ktorý berie  na vedomie viacero faktorov (vek, fyzické dispozície, vôľové vlastnosti, mentálnu zrelosť )

 • Bezpečnosť žiakov na sále

– žiak môže vstúpiť do sály, len pokiaľ je v sále už prítomný pedagóg
– žiak musí dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá
– pedagóg nepreberá zodpovednosť za vzniknutý úraz počas vyučovacej hodiny

 • Poistenie

-ŠTÚDIO SIMART nezabezpečuje zdravotné poistenie
-ŠTÚDIO SIMART nepreberá zodpovednosť za osobné veci žiakov

9. Akcie  v školskom roku 2019/2020

Otvorená hodina pre rodičov :

-otvorená hodina je určená pre rodičov
-prebieha v baletnej sále

-uskutočňuje sa  raz za rok, nakoľko počas šk. roku nemajú rodičia možnosť byť prítomní na vyučovacej hodine

-rodičia majú možnosť vidieť štruktúru vyučovacej hodiny / náročnosť cvičení prislúchajúcej danému ročníku a
napredovanie žiakov/

Dátum otvorených hodín pre jednotlivé ročníky v priestoroch Centra Rafael Narcisová 5

Prípravný ročník: (Terezka Sýkorová) 31.1.2019 v čase vyučovacej hodiny

1.ročník: (Terezka Roháčová)               9.1.2020 9.30-10.15 hod (hodina naviac mimo rozvrhu)

2.ročník: (Terezka Roháčová)               29.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

2.ročník: (Terezka Sýkorová)                 31.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

3.ročník: (Terezka Roháčová)                9.2.2020 10.30-11.15 (hodina naviac mimo rozvrhu)

4.ročník: (Terezka Roháčová)                9.2.2020 11.30-12.15 (hodina  naviac mimo rozvrhu)

5.ročník: (Terezka Sýkorová)                  28.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

6.ročník: (Terezka Roháčová)                 29.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

7.ročník: (Terezka Roháčová)                 30.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

Dátum otvorených hodín pre jednotlivé ročníky v priestoroch Joy Zone

Fedinová 7

1.ročník: 29.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

2.ročník: 29.1.2020 v čase vyučovacej hodiny

Pokiaľ by prišlo k zmene, budete pedagógom a rovnako aj emailom informovaní.

Záverečné predstavenie

– záverečné vystúpenie žiakov Štúdia SIMART sa uskutoční 6.6.
2020
 v DK Ružinov

/ bližšie informácie ohľadom organizácie  vám budú zaslané emailom /

 1. Ospravedlňovanie žiakov na vyučovaní

Dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní viac ako 2 týždne je zákonný zástupca povinný oznámiť vedeniu Štúdia SIMART formou sms, telefonicky alebo mailom. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na hodine viac ako 4 týždne je dôvodom k vylúčeniu žiaka bez nároku na vrátenie školného.

V Bratislave dňa 2. septembra 2019

Mgr. art. Simona Smutná, ŠTÚDIO SIMA